Liên hệ trực tuyến

Sản phẩm tiêu biểu
Lượt truy cập
  • 3
  • 219
  • 986,115
Hiển thị

Phụ kiện cửa mở trượt

BXDOI-T

Bánh xe đôi cửa đi trượt

Bánh xe đôi cửa đi trượt Bánh xe đôi : phụ kiện lắp đặt cửa đi mở trượt, cửa sổ mở trượt

BXDON-T

Bánh xe đơn cửa sổ trượt

Bánh xe đơn cửa sổ trượt Chức năng, phạm vi ứng dụng: Lắp trên cửa sổ trượt. Thích hợp cho tất cả các loại phôi nhựa trên thị trường.

CCP-T

Chốt cánh phụ

Chốt cánh phu Sử dụng cùng với khóa đa điểm bên cánh chính Chốt cánh phụ sẽ lắp bên cánh phụ . Có thể sử dụng 1 đến 2 chốt cánh phụ trên 1 cửa

CHOTSAP-T

Chốt sập

Chốt sập cửa trượt Dùng thay cho khóa đa điểm và khóa sò

KBN-T

Khóa bán nguyệt cửa sổ trượt

Sử dụng cho cả cửa đi và cửa sổ mở trượt Bao gồm 2 loại mẫu mã

TNCS-T

Tay nắm cửa sổ trượt

Tay nắm cửa sổ trượt, có thể dùng cho cửa đi

TNCS-T

Tay nắm cửa sổ trượt vuông

Tay nắm cửa sổ trượt, cửa đi trượt có chìa Dùng thay cho khóa bán nguyệt và khóa bấm